eu bio logo

Het biologisch certificeringsproces

May 05, 2023NutriBoost Shop

Biologische levensmiddelen hebben de laatste jaren veel aandacht gekregen vanwege de voordelen die zij bieden voor onze gezondheid en het milieu. Het certificeringsproces is een belangrijk onderdeel van het biologische landbouwproces. In deze blogpost zullen wij dieper ingaan op wat het biologisch certificeringsproces inhoudt en hoe het werkt.

Wat is het biologisch certificeringsproces?

Het biologisch certificeringsproces is een set van richtlijnen en regels die de productie, verwerking, distributie en verkoop van biologische producten regelen. De regels zijn opgesteld door verschillende internationale organisaties, zoals de International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), en ze worden gehandhaafd door nationale en regionale overheden over de hele wereld. In Nederland is SKAL de aangewezen partij voor de uitvoering en inspectie van bio-richtlijnen.

Het begin van de keten

Het certificeringsproces begint bij de boerderij waar de biologische producten worden geproduceerd. Voordat een boerderij als biologisch kan worden gecertificeerd, moet deze voldoen aan een aantal vereisten. De boerderij moet bijvoorbeeld voldoen aan specifieke eisen op het gebied van bodembeheer, gewasrotatie en het gebruik van pesticiden en meststoffen. Bovendien moet de boerderij een audit ondergaan om te bewijzen dat ze aan deze vereisten voldoen.

Als de boerderij aan alle eisen voldoet, kan deze een certificaat ontvangen dat aangeeft dat de producten biologisch zijn geproduceerd. Het certificaat is meestal geldig voor een bepaalde periode, meestal één jaar.

De distributieketen

Maar het certificeringsproces houdt niet op bij de boerderij. Nadat de producten zijn geoogst, worden ze verwerkt en verpakt voordat ze op de markt worden gebracht. Elk van deze processen moet ook aan specifieke vereisten voldoen om als biologisch te worden gecertificeerd. Zo moeten verwerkingsbedrijven bijvoorbeeld speciale maatregelen nemen om kruisbesmetting met niet-biologische producten te voorkomen.

Na verwerking worden de biologische producten geëtiketteerd en verpakt, en moeten ze voldoen aan bepaalde vereisten voordat ze als biologisch kunnen worden verkocht. Het verpakken van biologische producten moet bijvoorbeeld gebeuren in schone, hygiënische en afgesloten omstandigheden, om contaminatie te voorkomen. Gebeurt dit niet, dan kan het product alsnog afgewaardeerd worden als niet-biologisch.

Jaarlijkse inspectie

Om er zeker van te zijn dat alle betrokken partijen aan de vereisten voldoen, worden ze allemaal regelmatig geïnspecteerd. De inspecties worden uitgevoerd door geaccrediteerde organisaties die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Tijdens de inspecties worden de verschillende processen die betrokken zijn bij het produceren en/of verhandelen van biologische producten nader onderzocht.

Als de inspecteur tijdens de inspectie een overtreding constateert, wordt er een waarschuwing gegeven en moet de betreffende partij de problemen oplossen voordat het biologische certificaat weer kan worden verleend.

De waarde van het bio-certificaat

Het biologisch certificeringsproces is een belangrijk onderdeel van de biologische voedselproductie. Het biedt consumenten de garantie dat het voedsel dat ze kopen biologisch is geproduceerd en voldoet aan de hoogste normen van duurzaamheid en milieuverantwoordelijkheid. Het biedt ook boeren en producenten de mogelijkheid om hun producten te onderscheiden van conventioneel geproduceerde producten.

Hoewel het biologisch certificeringsproces zijn uitdagingen kent, is het belangrijk om te erkennen dat het een belangrijke stap is in de richting van duurzame voedselproductie. Door biologische producten te kopen en te ondersteunen, kunnen consumenten bijdragen aan een gezonder milieu en een meer rechtvaardige voedselproductie.

In Nederland is het Skal Biocontrole dat toezicht houdt op de biologische productie en handel en verantwoordelijk is voor het uitgeven van biologische certificaten aan bedrijven.

Meer artikelen